ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ARTE NOVA δραστηριοποιείται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος ανεξάρτητα από το μέγεθος και την διάρκεια του έργου. Οι περισσότεροι πελάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε κάθε σημείο της χώρας και τους έχει καλύψει μέχρι σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την κατασκευή αλλά και σε όποια ανάγκη παρουσιάστηκε μετά την παράδοση του έργου.

ARTE NOVA έχει αναλάβει την εγκατάσταση, κυρίως εκθεσιακών περιπτέρων, για τους πελάτες της σε διάφορες ευρωπαικές χώρες και την Κύπρo.


 
   ARTE NOVA Αγίου Όρους 31, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 6634972 - E-mail: info@artenova.gr