ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ιστορικά Στοιχεία

Η ARTE NOVA ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1999.
Τα στελέχη της εταιρείας από το 1985 ασχολούνται με την σχεδίαση και κατασκευή Εκθέσεων, Εκθεσιακών περιπτέρων, και Καταστημάτων.

Τον Σεπτέμβριο 2004 η εταιρεία επέκτεινε τον σκοπό της και στην κατασκευή κτιρίων και η επωνυμία της έγινε ARTE NOVA Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών ΕΠΕ.

Τον Ιανουάριο του 2006 η εταιρεία μεταφέρθηκε στην σημερινή της έδρα , 17ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σπάτων, όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι δραστηριότητές της, γραφεία, παραγωγή, αποθήκες, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να τεθεί πλέον η βάση για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Οργάνωση

Η ARTE NOVA λειτουργεί με ένα οριζόντιο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης. Ο τρόπος που εκτελούνται τα έργα αλλά και η ταχύτητα εκτέλεσης επιβάλλουν αυτό τον τρόπο οργάνωσης.

Μέσα στην ARTE NOVA λειτουργούν δύο ισοδύναμα τμήματα. Το τμήμα σχεδιασμού - μελετών και το τμήμα κατασκευών.

Για κάθε ένα έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία , μελέτη ή κατασκευή, ορίζεται ένας υπεύθυνος , Project Manager ,ο οποίος ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό δυσκολίας του έργου πλαισιώνεται με το αντίστοιχο επιστημονικό ή εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Για την εκτέλεση των έργων η ARTE NOVA χρησιμοποιεί δικό της εργατοτεχνικό προσωπικό αλλά και υπεργολάβους με του οποίους η συνεργασία είναι σταθερή και μόνιμη . Η συνεργασία με τους περισσότερους από τους υπεργολάβους - συνεργάτες αυτούς έχει ξεκινήσει ακόμη και πριν από 12 χρόνια. Όλοι οι υπεργολάβοι διαθέτουν έμπειρο και μόνιμο προσωπικό αλλά , σε κάθε περίπτωση, η επίβλεψη γίνεται από τους μηχανικούς και εργοδηγούς της ARTE NOVA ώστε οι προδιαγραφές και η ποιότητα κάθε κατασκευής να είναι αυτή που έχει προδιαγραφεί από τον Πελάτη και την ARTE NOVA.

 

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο 17ο χλμ της Λεωφόρου Αθηνών - Σπάτων σε έκταση 10.000 τ.μ. με καλυμμένους χώρους για γραφεία , παραγωγή και αποθήκες 2.500 τ.μ.

Για τον σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων η ARTE NOVA διαθέτει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Ουσιαστικά είναι μια καθετοποιημένη μονάδα τόσο για τις μελέτες και την σχεδίαση όσο και για την υλοποίηση των μεταλλικών και ξυλουργικών κατασκευών στα έργα.

 

 
 
 
   ARTE NOVA Αγίου Όρους 31, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210 6634972 - E-mail: info@artenova.gr