ΑΤΛΑΝΤΙΚ

2009

Σχεδίαση και μελέτη για την εφαρμογή του νέου λογότυπου σήματος (από τη διαφημιστική εταιρία ΑΕΑ Relate) στις επιγραφές του καταστήματος. Αρχιτεκτονική προσέγγιση και διάφορες επιλεγμένες προτάσεις σε 10 καταστήματα της εταιρίας σε όλη τη χώρα. Στις φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε την παρούσα μορφή του καταστήματος και διάφορες προτάσεις της ArteNova

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι