ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΛΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2009

Μελέτη & κατασκευή φαρμακείου Κολιός, οδός Σλήμαν, Αμπελόκηποι.

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι