ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - The Mall Athens

2012
Κατασκευή νέου καταστήματος της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στο The Mall Athens

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι