ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - HONDOS CENTER 2008-2009

Κατασκευή καταστημάτων KORRES στα πολυκαταστήματα HONDOS CENTER σε όλη την Ελλάδα από τον Νοέμβριο 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο 2009

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι