ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

2009

Σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή καταστήματος ένδυσης Ελένης Πατρικίου, Πατησίων 262, Αθήνα. Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την προηγούμενη μορφή του καταστήματος, προτάσεις σχεδίων παρουσίασης και την τελική μορφή όπως παραδόθηκε.

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι