ΤΗΝΟΣ

2010

Κατασκευή 4 κατοικιών, περιοχή Υστερνίων, συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ.

ARTE NOVA
Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών
Αγίου Όρους 31, 15123 Μαρούσι